ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM PHÚ QUỐCKênh đăng tin tuyển dụng việc làm phú quốc - Tổng hợp việc làm phú quốc 2021. Vinpearl phú quốc tuyển dụng nhân sự. ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM PHÚ QUỐC

1 Tìm việc

Galaxy Tour Phú Quốc

Tuyển dụng nhân sự thiết yếu!

1 tháng trước   Phú Quốc Contract   ₫6  -  ₫45 mỗi Tháng
Galaxy Tour Phú Quốc xin thông báo tuyển dụng các vị trí sau: 1. Tp Kinh Doanh. 2. Sale add min và Sale khách lẻ, Sale khách đoàn. 3. Hành chính nhân sự. 4. Kế toán. 5. Hướng dẫn v...

Tìm việc làm?

Tải lên hồ sơ của bạn và dễ dàng áp dụng cho công việc từ bất kỳ thiết bị nào!
Thêm hồ sơ của bạn