1 Tìm việc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI GIAO NHẬN

1 tháng trước Phú Quốc Full-time ₫7,000,000  -  ₫10,000,000 mỗi Giờ
- Tiếp nhận đơn hàng từ Kho nguồn gửi về- Thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ Kho đến Khách hàng thông qua nhân viên giao hàng.- Chịu trách nhiệm về quản lý đội ngũ gia...

Tìm việc làm?

Tải lên hồ sơ của bạn và dễ dàng áp dụng cho công việc từ bất kỳ thiết bị nào!
Thêm hồ sơ của bạn