1 Tìm việc

La Veranda Resort Phú Quốc

LaVeranda Resort Phú Quốc đăng tin tuyển dụng trợ lý buồng phòng

2 tháng trước Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang Full-time ₫-- mỗi Tháng
LaVeranda Resort Phú Quốc đăng tin tuyển dụng nhân sự 2021Vị trí- Housekeeping Assistant/ Trợ lý Buồng Phòng: 01Yêu cầu- Ứng viên Có kiến thức khái quát về công việc khách sạn, nhà...

Tìm việc làm?

Tải lên hồ sơ của bạn và dễ dàng áp dụng cho công việc từ bất kỳ thiết bị nào!
Thêm hồ sơ của bạn