1 Tìm việc

Nhon Hoa Minh

Giam Sat - Ban Hang

2 tháng trước Phú Quốc Full-time ₫13,000,000  -  ₫16,000,000 mỗi Tháng
Với mục tiêu xây dựng và phát triển các sản phẩm tại thị trường Phú Quốc Kiên Giang. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:* Giám Sát Bán Hàng ( Sale Sup )* Số lượng : 1*...

Tìm việc làm?

Tải lên hồ sơ của bạn và dễ dàng áp dụng cho công việc từ bất kỳ thiết bị nào!
Thêm hồ sơ của bạn